top of page
  • Writer's pictureMooduliparadiis | Moodulmajad

Peatöövõtt vs. projektijuhtimine: Milline on sinu jaoks sobiv valik?

Updated: Apr 9

Oled otsustanud ehitada uut maja või renoveerida olemasolevat? Suurepärane! See on põnev ja keeruline ettevõtmine, mis nõuab põhjalikku planeerimist ja läbimõtlemist.

Üks olulisemaid otsuseid, mida pead tegema, on see, kas tellida kogu ehitus ühelt ehitusfirmalt ehk ehitada nn. peatöövõtu korras või olla tellijana ise projektijuhi rollis ja korraldada ise erinevate töövõtjate tööd.

Esmapilgul tundub, et ise töid korraldades on võimalik saavutada arvestatav kokkuhoid. Tegelikult ei ole see alati nii.Projektijuht maja ehituse objekti üle vaatamas


Projektijuhina pead sa tegelema järgmiste töödega:

  • Hinnaküsimiste korraldamine, tööde kokkuleppimine, lepingute sõlmimine, jooniste ülevaatus ja korrigeerimine ning detailide täpsustamine, valminud jooniste võrdlemine ja vastuolude väljatoomine, tööde vastuvõtmine jne.

  • Tööde üldise ajaplaani ja projekti eelarve kavandamine.

  • Ehitustööde loogilisteks ja kronoloogilisteks töövõttudeks jaotamine, hinnates tööde paralleelse teostamise võimalusi ja tööde tehnoloogilisi nõudeid ning kavandades selle alusel hankeplaani.

  • Hankeplaani alusel hanked töövõttude kaupa, vormistades hinnaküsimise kirjad, määrates konkreetsed tööde piirid ja kõik vajalikud nõuded, vajadusel ette valmistades pakkumistabelid, arvutades mahud või välja tuues muud olulised tingimused

  • Töötada läbi saabunud hinnapakkumised, hinnapakkumise tabelid ja korraldada läbirääkimised või kirjalikus vormis täpsustuste ja selgituste küsimine hinnapakkumises toodud tööde osas. Panna kõik saabunud pakkumised koondtabelisse ja teha pakkumiste võrdlus ning valida huvipakkuvad firmad, kellega täiendavalt täpsustada pakkumist või alustada lepingu sõlmimise protsessi.

  • Töövõtjatega lepingute sõlmimine, mille käigus täpsustatakse tööde ajagraafikud, lepingu tingimused, maksetingimused ja kõik muud vajalik ning allkirjastatakse lepingud.

  • Ehitusprotsessis töövõtjate tööde ajaplaanide jooksev kooskõlastamine vastavalt tegelikule olukorrale, kui mõni töö võib venida, mistõttu ajaplaanid nihkuvad. Töövõtjatele ehitusplatsil tööfrontide kätteandmine ja samal ajal ka uute plaanitavate tööde kooskõlastamine teiste töövõtjatega, et erinevate firmade vahel koostöö sujuks ja üksteise töid ei takistataks.


Projektijuhi roll on mitte ainult suure ajakuluga ja mahukas administratiivne töö, vaid ka häid ehitusalaseid teadmisi ja kogemust nõudev töö. Lisaks on erinevate tööde osas garantiid ja selget vastutust oluliselt keerulisem taga ajada.


Praktikas rajavad vähesed tellijad oma kodu projektjuhi rollis ja selle asemel eelistatakse ühe ehitusfirmaga tegeleda nn. peatöövõtu korras maja ehitamist.

Meie Mooduliparadiisis pakume mõlemat varianti - oleme väga paindlik ja suurte kogemustepagasiga meeskond.


Loodame, et see postitus aitas sul teha teadliku otsuse, kas tellida ehitus ühelt ehitusfirmalt või olla ise projektijuht.


Palju muud ja huvitavat lisaks leiad SIIT.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page